Fyzioterapie
Od vyšetření po uzdravení
Kontaktujte nás

CENTRUM FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je léčebná metoda, která léčí obtíže pohybového aparátu, ale poradí si i s obtížemi, které vznikly kvůli nadměrnému stresu a psychickému vypětí. Je vhodná jako prevence bolestí zad a kloubů, dokáže zpomalit opotřebování těla a zvyšuje schopnost regenerace.

Základem péče je individuálně vedené aktivní cvičení pod odborným vedením.

Je vhodná pro sportovce i nesportovce, pacienty všech věkových skupin (mladí sportovci, aktivní senioři).

U dětí dokáže fyzioterapie korigovat vývoj správným směrem, čímž se předejde problémům v dospělosti. U starších a dospívajících dětí rozvíjí správné pohybové stereotypy.

Sportovcům pomáhá k lepším a stabilním výkonům a omezuje riziko úrazu nejvíce namáhaných oblastí.rn5-6358
rn5-6424
rn5-6569

Koncept DNS

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je diagnostický a terapeutický koncept založený na vývojové kineziologii. V rámci praxe jsou využívány pozice a pohyby, které můžeme vidět u dětí během prvních 2 let života. Během terapie dochází k ideálnímu postavení a biomechanickému zatížení v jednotlivých kloubech (tzv. centraci). Díky tomu svaly pracují efektivněji bez možnosti přetížení nebo poškození.

Cvičení probíhá v různých polohách (na zádech, na břichu, na boku, na čtyřech i ve stoje). Dynamická neuromuskulární stabilizace je určena všem s obtížemi pohybového aparátu, dětem od 5 let i vrcholovým sportovcům.

Autorem konceptu je český fyzioterapeut Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.


Koncept SM systému


Spirální stabilizace páteře (SM systém) je rehabilitační metoda, která obsahuje cvičení s elastickým lanem a manuální techniky prováděné terapeutem. Cílem cvičení je páteř dostat do vytažení (trakce) a tím ulevit přetíženým svalům. Díky této trakci můžeme odlehčit meziobratlové prostory, proto je často toto cvičení využíváno lidmi, které trápí výhřezlá ploténka (meziobratlový disk). V terapii nejdříve učíme tělo relaxovat, nacvičovat trakci vleže a postupně trakci realizujeme vsedě a ve stoje. Poté  se dostáváme ke cvičení s elastickým lanem, kdy skrze lehký odpor vytváříme svalový korzet, který nás drží nejen ve stoji, ale také v chůzi.

Cvičení je možné upravovat dle aktuálního zdravotního stavu a postupně přidáváme zátěž. Cvičení může mít charakter preventivní, léčebný i kompenzační. Nejčastěji se využívá u lidí s bolestmi zad a  skoliózy nicméně má přesah i do dalších oblastí.

Autorem konceptu je MUDr. Richard Smíšek a dále ho rozvíjejí jeho dcery MUDr. Zuzana Smíšková (Praha) a MUDr. Kateřina Smíšková (Brno).

Komplexně a odborně

Našim klientům se věnujeme individuálně. Po úvodním vyšetření naším lékařem sestavíme návrh léčebného plánu, který obsahuje konkrétní postup vedoucí k uzdravení.

Co vás čeká:

  • důkladné vyšetření lékařem z oboru ortopedie, neurologie či neurochirurgie 
  • komplexní kineziologický rozbor fyzioterapeutem
  • navržení rehabilitačního plánu
  • intenzivní cvičení s fyzioterapeutem
  • osobní přístup a privátní prostředí
  • konzultace a poradenství